Õppima õppimine

“Need, kes teavad, kuidas õppida, teavad juba piisavalt.”
Henry Brooks Adams (1838-1918), Ameerika ajaloolane ja kirjanik

Me võtame kuni 90% informatsioonist vastu silmade abil, kuid pahatihti jääb sellest ilma kordamata meelde umbes 5%. Kuidas oleks, kui me õppimisel kombineeriksime kõiki viit meelt ja rakendaksime sealjuures oma mitmekülgseid võimeid?

Mõne teadlase arvates õpib inimene juba enne sündi. Teised väidavad, et inimene sünnib puhta lehena ja hakkab teadmisi ja oskusi omandama sünnijärgselt. Üsna tõenäoliselt ei sünni me võrdsete eelduste, võimete ja võimalustega, kuid ometi pole ei meie intelligentsus ega andekus muutumatud. Kõik oma vajalikud teadmised omandame me elukestvas õppimisprotsessis. Sealjuures sõltub meie intelligentsuse määr sellest, kuidas me enda võimeid rakendame ja pidevalt edasi arendame. Kui soovid teada, osata, suuta ja mõista senisest rohkem, siis oled just õigel teel, kui uurid õppima õppimise saladusi.

Mida parem on inimese õppevõime, seda rohkem on ta rahul iseenda ja oma eluga. Teadmised ja oskused on ükspuha millise karjääri alus ja neid omandab inimene üksnes õppimise teel. Õppimine ei toimu ainult koolipingis ja õpetaja juhendamisel. Kõige olulisem juhendaja on inimene endale ise.

Koolitus on mõeldud sulle, kui:

• Leiad, et su senised õpihoiakud ei toeta sind piisavalt ning vajaksid kohandamist
• Soovid õppida tõhusalt ja nauditavalt, ilma ülepingeta
• Tahaksid enda võimeid ja eelistusi paremini tundma õppida
• Vajad uusi õpioskusi, et luua ja edendada oma karjääri
• Oled veendunud, et sulle kuluks ära senisest parem mälu ja keskendumisvõime

Kuna õppimine on elukestev protsess, siis on selle koolituse sihtgrupiks kõik, kes on omandanud vähemalt elementaarse lugemisoskuse.
Õpi ennast vabaks õppimispainest! Treeni ennast meistriks õppimises, sest sinu elu jooksul õppimine ei lõppe.

► Koolituse eesmärgid:

 • Toetada iga kursusel osaleja kujunemist õppimismeistriks, kellele õppimine on eesmärgistatud, stressivaba, nauditav, tulemuslik ja elukestev tegevus;
 • Arendada temas võimet luua endale kestev eduelamus;
 • Võimaldada kursusel osalejale turvaline keskkond oma emotsioonide ja stressiga tegelemiseks ja nendega toime tuleku oskuste omandamiseks, et nii töö kui ka õppimine oleksid tulemuslikumad;
 • Kõrgenenud õpivõime viib parema sissetulekuni. Aitame õppijal kindlamini oma eesmärkide poole püüelda.

► Koolituse tulemusel saad teada: 

 • Kuidas luua sobivaim meeleolu tõhusaks õppimiseks;
 • Millised on õppimist toetavad uskumused ja kuidas neid endas kujundada;
 • Missugune õppija sina oled ning millisel unikaalsel viisil sina õpitavat vastu võtad;
 • Mis on sinu tugevad omadused, et neid õppimisel paremini ära kasutada;
 • Mis on sinu nõrkused, et nende mõju vähendada või enda kasuks pöörata;
 • Kuidas õppimisele kulutatud ajaga saavutada parimaid võimalikke tulemusi;
 • Kuidas vähendada õppimist segavate faktorite mõju;
 • Millised on sinu jaoks kõige paremini toimivad õpitehnikad

► Koolituse meetodid:

Koolitus toimub praktilise seminarina, mille käigus:

 • Mõõdame testide abil sinu eelistusi, hoiakuid, õppijatüüpi ja erinevaid võimekusi;
 • Testitulemuste põhjal anname personaalseid soovitusi, millele enese arendamise käigus enim tähelepanu pöörata;
 • Õpetame keskendumise, meeldejätmise, suulise ja kirjaliku teksti mõistmise, märkmete tegemise, õpitu taasesitamise, mälu ning ratsionaalse lugemise tehnikaid;
 • Kõike õpitut kinnistame testide ning koduste personaalsete ülesannetega. Igal õppijal on võimalus koostada õpimeetodite mapp, milles on sobivad, kombineeritud õpitehnikad ja ülesanded kõigi värskelt omandatud oskuste lihvimiseks.

Koolituskalendri leiad siit: Avalikud kursused